ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Η Βεβαίωση Μηχανικού αποτελεί επί της ουσίας το "Πιστοποιητικό Πολεοδομικής Νομιμότητας του ακινήτου", το οποίο επισυνάπτεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενό της τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο , ακόμη και αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο .

Στην παραπάνω Βεβαίωση Μηχανικού δηλώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις έχουν ρυθμιστεί με έναν από τους σχετικούς νόμους και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση .

 Η Βεβαίωση Μηχανικού έχει ισχύς δύο (2) μηνών και λαμβάνει μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο .

 • Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας του ακινήτου
 • Οικοδομική Άδεια του ακινήτου
 • Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά Σχέδια του ακινήτου
 • Σχετικά έγγραφα νομιμοποιήσεων ή ρυθμίσεων του ακινήτου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι σε απλά φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων .

Τέλος , η εταιρία μας δύναται να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες .

 

 • Μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε Πολεοδομικά θέματα , λόγω του σημαντικού όγκου εργασιών που έχει διεκπεραιώσει .
 • Επιτόπια αυτοψία στο ακίνητό σας – αποτύπωση – επιμέτρηση – παραλαβή δικαιολογητικών .
 • Άμεση έκδοση και παράδοση της Βεβαίωσης Μηχανικού εντός 24 ωρών από την παραλαβή των δικαιολογητικών .
 • Ασυναγώνιστες τιμές και παροχή επιπλέον εκπτώσεων με ταυτόχρονη Τακτοποίηση Αυθαιρέτου ή έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης .

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 2310 601485 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 70 %.