ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το Τμήμα Μελετών της S.consultants , ως μέλος της εταιρείας  ΣΙΒΡΗΣ Α.Ε.,  αναλαμβάνει τη σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών οποιουδήποτε κτιριακού έργου για ιδιώτες και επιχειρήσεις ή το συνδυασμό μελέτης , επίβλεψης , διαχείρισης και διοίκησης ενός έργου.

Παρέχει έναν ολοκληρωμένο οδηγό υλοποίησης ενός έργου με την εκπόνηση της μελέτης , την κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου , προτείνοντας παράλληλα έξυπνες λύσεις στη μελέτη και τη χρήση των υλικών . Σκοπός κάθε μελέτης που αναλαμβάνει είναι  η ενσωμάτωση στοιχείων όπως η αισθητική , η λειτουργικότητα των χώρων , ο φυσικός φωτισμός, η αρμονία με το περιβάλλον , η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, η χρήση πρωτοποριακών και οικολογικών υλικών .

Το Τμήμα Μελετών  στελεχώνεται από έμπειρους αρχιτέκτονες , πολιτικούς μηχανικούς , αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου , έχοντας ταυτόχρονα συνάψει σταθερή πολυετή συνεργασία με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων , καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα ευρύ φάσμα έργων .

Επιπλέον των παραπάνω ,η  S.consultants αναλαμβάνει την επιστασία ενός έργου , δηλαδή τη συστηματική παρακολούθησή του από την αρχή εώς το τέλος του. Η έννοια της επιστασίας περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και την οργάνωση των εργασιών ενός έργου, τη διαχείριση συνεργείων και προμηθευτών , τον έλεγχο της ποιότητας υλικών και εργασιών , την ενημέρωση του πελάτη για τη συνολική πορεία του έργου , τη διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων με δημόσιες υπηρεσίες , πολεοδομίες, ΙΚΑ , Δήμους κ.ά.