ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ , το οποίο εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές (ειδικά εκπαιδευμένους Μηχανικούς) μετά από διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στο ακίνητο και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Μέσω του Π.Ε.Α. το ακίνητο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (από Α+ εώς Η) που έχουν καθορισθεί , ενώ παράλληλα ο Επιθεωρητής κάνει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης με στόχο την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας του .

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απαιτείται στις παραπάνω περιπτώσεις :

 • Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση οποιουδήποτε ακινήτου.
 • Με την αποπεράτωση κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινισμένου ακινήτου .
 • Για την ένταξη κατοικιών στο Πρόγραμμα ¨Εξοικονόμηση κατ’ οίκον¨ .
 • Επικοινωνία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή της εταιρείας μας και ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης .
 • Παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διενέργεια επιτόπιου ελέγχου του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο ακίνητο . Καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων που μας έχουν δοθεί από τον ιδιοκτήτη.
 •  Επεξεργασία των στοιχείων και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης .
 •  Σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 • Έκδοση του (Π.Ε.Α.) , ηλεκτρονική καταχώρησή του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και παράδοσή του σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στον ιδιοκτήτη .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι τα εξής :

 • Πλήρη στοιχεία του Ιδιοκτήτη του ακινήτου .
 • Απλό φωτοαντίγραφο Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του ακινήτου .
 •  Απλό φωτοαντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου .
 • Απλό φωτοαντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας του ακινήτου .
 •  Απλό φωτοαντίγραφο αρχιτεκτονικού σχεδίου κάτοψης (αν υπάρχει).
 •  Απλό φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (αν υπάρχει).
 •  Φύλλο συντήρησης λέβητα .
 •  Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων αυθαιρέτου .

Γιατί να επιλέξετε την S.consultants                                             

 •  Μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) , λόγω του σημαντικού όγκου επιθεωρήσεων που έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας .
 • Άμεση έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) εντός 24 ωρών από την παραλαβή των δικαιολογητικών και παράδοση αυτού στο χώρο του πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση .
 • Ανταγωνιστικές τιμές και παροχή επιπλέον εκπτώσεων με ταυτόχρονη έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού ή Τακτοποίησης Αυθαιρέτου .

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 2310 601485 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%.