ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 • ΓΕΝΙΚΑ
 • ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κυρώσεων για τα επόμενα 30 χρόνια για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης , καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί εώς τις 28/07/2011.

Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί εώς την παραπάνω ημερομηνία . Για διάφορες κατηγορίες  αυθαιρεσιών δίνεται η δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης και διατήρησης επ’ αόριστον.

Στην Τακτοποίηση Αυθαιρέτων του Ν.4178/2013 υπάγονται ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης , καθώς και περιπτώσεις τακτοποιήσεων που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης (3775/2009 , 3843/2010 , 4014/2011) .

Αναλυτικά , τακτοποιούνται :

 • Ακίνητα χωρίς Οικοδομική Άδεια εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως .
 • Υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης  και ύψους σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα ακινήτων με Οικοδομική Άδεια .
 • Ενοποιήσεις ή διαχωρισμοί ακινήτων που δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα της Οικοδομικής Αδείας .
 • Κατασκευές που δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα όπως αίθρια , πέργκολες, πισίνες , ημιυπαίθριοι χώροι , εξώστες, εξωτερικές αποθήκες, κιόσκια, μπάρμπεκιου, περιφράξεις, βόθροι .
 • Προσθήκες ή επεκτάσεις ορόφων , σοφίτες , δώματα .
 • Αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους νόμους ρύθμισης , συμψηφίζοντας τα πρόστιμα που έχετε ήδη καταβάλλει και μειώνοντας σημαντικά το κόστος τους εώς και 50% ανάλογα με την περίπτωση .

Η διαδικασία για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις :

 • Επιτόπια αυτοψία του μηχανικού της εταιρείας μας στο ακίνητό σας , με ταυτόχρονη αποτύπωση και επιμέτρησή του , έλεγχος του συνόλου της κατασκευής , παροχή συμβουλών και προτάσεων για την ελαχιστοποίηση του κόστους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία , συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και υπολογισμός του προστίμου .
 •  Συμπλήρωση των ειδικών εντύπων και υπεύθυνων δηλώσεων από τον ιδιοκτήτη , ηλεκτρονική έναρξη της διαδικασίας τακτοποίησης με υποβολή της αίτησης από το μηχανικό , έκδοση ενός <<μοναδικού αριθμού>> για το αυθαίρετο από το σύστημα υπαγωγής και εντολής πληρωμής του << τέλους υπαγωγής>> (παραβόλου), ενημέρωση για το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί .
 • Καταβολή του <<τέλους υπαγωγής>> από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του , πιστοποίηση της πληρωμής και ενεργοποίηση της διαδικασίας ένταξης στο Νόμο .
 •  Συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και σύνταξη των σχετικών σχεδίων .
 • Υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων από το μηχανικό στο σύστημα ηλεκτρονικά με παράλληλη έκδοση της "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ", έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου .

Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων  είναι τα εξής :

 • Αίτηση Ιδιοκτήτη –Εξουσιοδότηση Μηχανικού (με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/1986 για τα στοιχεία του ακινήτου και της αυθαιρεσίας αυτού .
 • Απλό φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ιδιοκτήτη.
 • Απλό φωτοαντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος .
 •  Απλό φωτοαντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου .
 • Απλό φωτοαντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας του ακινήτου , εφόσον υπάρχει .
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το Μηχανικό .

Γιατί να επιλέξετε την   S.consultants:

Βαθιά γνώση και εξειδίκευση    της Πολεοδομικής Νομοθεσίας , ώστε το ακίνητό σας να τακτοποιηθεί απολύτως σύννομα , αποφεύγοντας τον κίνδυνο ακυρότητας της ένταξης στο Ν.4178/2013 στο μέλλον .

Επιτόπια αυτοψία στο ακίνητό σας –αποτύπωση-επιμέτρηση-παραλαβή απαιτούμενων δικαιολογητικών   .

Άμεση έκδοση της << ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ>> και παράδοση πλήρους φακέλου στον πελάτη .

Ανταγωνιστικές τιμές και παροχή επιπλέον εκπτώσεων με ταυτόχρονη έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού ή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) .

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 2310 601485 ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 70% .

ΕΞΟΦΛΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ!