ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Με τον όρο "Ανακαίνιση" εννοούμε την αναδόμηση ενός χώρου, ώστε να επιτύχουμε το συνδυασμό "προσώπου-έργου" αποκτώντας ο χώρος αυτός τη δική του μοναδική ταυτότητα.

Στόχος της ανακαίνισης είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επαγγελματικούς χώρους, είναι η αναβάθμισή τους σε σύγχρονες, ευχάριστες και λειτουργικές κατασκευές, η εξοικονόμηση ενέργειας με κατασκευή μονώσεων, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.ά., η αποκατάσταση προβλημάτων που τυχόν υπάρχουν, είτε λόγω φυσιολογικής φθοράς, είτε λόγω κακοτεχνιών και τελικά η αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ένα χώρο ολοκληρωμένο και έτοιμο για χρήση, λειτουργικό και άρτιο αισθητικά, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει η εταιρία που αναλαμβάνει την ανακαίνιση.

Στην ΣΙΒΡΗΣ Α.Ε. μελετάμε το χώρο και τις ανάγκες του προτείνοντας έξυπνες λύσεις ως προς τη σχεδίαση του και τη χρήση των υλικών, καταρτίζουμε σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ανά φάση εργασίας, προσδιορίζουμε σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του έργου τον προϋπολογισμό του, οργανώνουμε και επιβλέπουμε τις εργασίες σε κάθε στάδιο με καθημερινή παρουσία στο έργο του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της εταιρίας (πολιτικοί μηχανικοί) ,χρησιμοποιούμε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, δοκιμασμένο επί τουλάχιστον είκοσι (20) χρόνια στον κλάδο των κατασκευών.

Το σύνολο όλων των παραπάνω στοιχείων σε συνδυασμό με την αναγνωρισμένη εμπειρία, αξιοπιστία και υπευθυνότητα της ΣΙΒΡΗΣ Α.Ε., εγγυώνται την επιτυχία της επιλογής σας.