ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Ξάνθης
ΙΕΚ DELTA360 ΞΑΝΘΗ 1.jpg ΙΕΚ DELTA360 ΞΑΝΘΗ 2.jpg ΙΕΚ DELTA360 ΞΑΝΘΗ 3.jpg

Ανακατασκευή κτιρίου για το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη, 06/2020

Αποξηλώσεις και Αποκαταστάσεις, Διαμόρφωση χώρου, Αντικατάσταση Δαπέδων, Κατασκευή οροφών,  Κατασκευή Μπάνιων, Εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης και εξαερισμού, Βαφές, Δάπεδα, Ηλεκτρολογικές – Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Δομημένη καλωδίωση.

Διάρκεια εργασιών: 3 μήνες .