Σέρρες Hondos Center
FGP_0243.jpg FGP_0313.jpg

Κατασκευή πολυκαταστήματος Hondos Center Σέρρες , 11/2014

Αρχιτεκτονική Μελέτη και εσωτερικός σχεδιασμός, Αδειοδότηση και εγκρίσεις από διάφορες υπηρεσίες, Αποξηλώσεις και Αποκαταστάσεις, Διαμόρφωση χώρου, Κατασκευή οροφών,  Κατασκευή Μπάνιων, Εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης και εξαερισμού,  Βαφές, Δάπεδα, Ηλεκτρολογικές – Υδραυλικές εγκαταστάσεις ψυγείων, Δομημένη καλωδίωση.

Διάρκεια εργασιών:  2 μήνες .